In verbinding

6 februari 2024
Geschreven door Joep Rovers

In verbinding

Het thema van deze blog vandaag is : in verbinding. Wat bedoel ik daar eigenlijk mee?

In verbinding zijn verwijst vaak naar een emotionele, mentale, fysieke of spirituele connectie met een ander persoon (ja of een dier, plant of wat dan ook kan ook). Dit kan op ieder niveau plaatsvinden, maar het niveau waar wij naartoe willen is een niveau waar we van elkaar kunnen leren en waar we elkaar kunnen inspireren. Een niveau waar we samen kunnen groeien als mens. Emotionele verbinding draait om het begrijpen en delen van elkaars emoties. Dit gaat dan gepaard met empathie, begrip en daarmee een diepere emotionele band opbouwen. Mentale verbinding lijkt hier wel op, alleen wij duiken hier net een andere kant op. Mentale verbinding voor ons draait vooral om het delen van gedachten, ideeën en het begrijpen van elkaars standpunten. Hierin gaat het minder om het delen van gevoel, maar wel om het respecteren van een ander zijn of haar ideeën. Fysieke verbinding zijn we ook gigantisch fan van. Denk hierbij aan knuffelen, elkaar aanraken en seks. Last but not least hebben we ook spirituele verbinding. Hierbij kun je een ruimte binnenwandelen en een intense energie voelen met iemand zonder je ook maar een woord gewisseld hebt of deze persoon hebt aangeraakt.  Alle vier deze manieren van verbinding zijn fantastisch en kunnen ook gekoppeld worden om zelf meer uit het leven te halen. Wij geloven sterk dat iedere vorm van verbinding je verder brengt in persoonlijke ontwikkeling, in geluk en in het leven van je mooiste leven.

Ondernemersvereniging

Op zaterdag 4 november was ik uitgenodigd bij een ondernemersvereniging om te spreken tijdens het half jaarlijkse gala diner. Het thema van de avond was letterlijk ‘in verbinding’ en aan mij dan ook de vraag om de groep met elkaar te laten connecten. In verbinding komen met een ander persoon is voor veel mensen erg lastig en lijkt alleen maar lastiger te worden sinds we meer tijd online spenderen dan ooit tevoren. Daarnaast zijn échte gesprekken voeren ook voor veel mensen lastig en is het écht luisteren naar een ander soms nog veel moeilijker. Voordat je denkt: godver Joep, wat een berg negativiteit. Dit is absoluut niet om een oordeel te hebben als jij daar ook moeite mee hebt. Eerder zou ik graag herkenning willen creëren en willen zorgen dat we er wat aan gaan veranderen. Echt in verbinding zijn is namelijk een van de mooiste dingen van mens zijn!

Goed terug naar de orde van de dag. Voor de groep bij de ondernemers vereniging had ik een aantal opdrachten en ik denk dat jij daar veel aan kunt hebben. Mocht je het tof vinden, dan wil ik je vooral uitdagen om deze zelfde opdracht(en) eens te doen. Het liefste met iemand samen, zodat je samen direct de diepte in kan duiken en daarmee werkt aan verbinding. Opdracht 1 kan uiteraard ook alleen, omdat je hiermee dieper in jezelf kunt duiken. Dieper in jezelf duiken betekent automatisch meer verbinding met jezelf. Meer verbinding met jezelf maakt het makkelijker om met een ander te verbinden en zo is het cirkeltje weer rond.

Opdracht 1

De eerste opdracht die de groep van mij kreeg was gericht op het individu. Deze opdracht zou je zelf dus ook eens kunnen doen om meer de diepte in te duiken met je eigen persoon. De groep kreeg een pen en papier en mocht inbeelden dat het papier een masker was. Een masker heeft uiteraard een binnen en een buitenkant. De buitenkant van het masker laat – spreekwoordelijk – zien wat jij graag aan de buitenwereld toont. Het laat zien waar je goed in bent, waar je krachten liggen en ook hoe jij graag wil dat mensen jou zien. In mijn geval zijn dat de volgende punten: ik wil graag dat mensen zien dat ik veel kennis heb. Ik wil graag dat mensen zien dat ik charismatisch ben en doelgericht werk. Ik wil dat mensen weten dat ik veel zelfvertrouwen heb en er alles aan zal doen om mijn doelen te behalen.

Die buitenkant – ook bij mij – heeft uiteraard een keerzijde. De keerzijde is de binnenkant van het masker. De binnenkant van het masker is de plek waar je onzekerheden hebt, dingen die je graag verborgen houdt voor de buitenwereld of misschien zelfs je grootste angsten. In mijn geval zit een onzekerheid juist als tegenovergestelde aan mijn kracht. Ik twijfel vaak of de kennis die ik heb wel genoeg is voor hetgeen dat ik doe. Mocht je het Dunning Kruger (zie intermezzo voor meer info) effect kennen, dan zit ik al erg lang in de valley of despair. Dan vraag ik me af of het wel terecht is dat zoveel mensen mijn gezondheidsadviezen volgen. Zeker omdat deze adviezen vaak stroken met de algemene richtlijnen. Daarnaast heb ik nog steeds wel eens last van een plas probleem (dat wil zeggen dat ik moeite heb als ik het gevoel heb dat ik moet plassen om dan m’n plas langer dan 10 minuten op te houden) en schaam ik me daar op dat moment heel erg voor. Het liefste doe ik alsof het er niet is en dat maakt me ook op de een of andere manier onzeker. Die binnen en die buitenkant samen maken mij ook gewoon mens en overall ben ik erg dankbaar voor wie ik vandaag de dag ben.

In deze denk ik dat het vooral ook mooi is om te weten dat iedereen een binnen- en buitenkant heeft. Zelfs van de mensen waarvan het lijkt alsof ze heel het leven hebben uitgespeeld en alles op orde hebben. Zeker ook ik.

Terug naar de groep ondernemers…

De groep schreef de binnen- en buitenkant van het masker voor zichzelf in 5 minuten tijd op. 5 minuten is kort voor deze opdracht, dat weet ik, maar het zet je wel snel aan het denken en dat is juist een mooie uitdaging. Alleen de voor jou meest bovenop liggende punten komen in zo’n korte tijd naar voren. Voel je je geroepen om de opdracht ook eens voor jezelf uit te voeren? Doe dat dan nu meteen. Zet een timer op 5 minuten en maak deze opdracht voor jezelf.

Intermezzo

Een kleine intermezzo om je wat meer te leren over het Dunning-Kruger effect. Het Dunning-Kruger effect is een wat we noemen ‘cognitieve bias’ die gaat over het stuk waarbij mensen met beperkte kennis of vaardigheden op een bepaald gebied de neiging hebben om hun eigen vaardigheden te overschatten en mensen met veel kennis zichzelf onderschatten. Deze overschatting komt vaak voor omdat ze niet in staat zijn om de eigen onwetendheid volledig te begrijpen.

Het Dunning-Kruger effect is vernoemd naar de psychologen David Dunning en Justin Kruger, die het fenomeen in 1999 hebben beschreven na een reeks van psychologische experimenten. Ze ontdekten dat mensen met weinig vaardigheden op een bepaald gebied vaak niet alleen falen in hun taken, maar ook niet in staat zijn om de omvang van hun eigen incompetentie te herkennen. In feite neigen ze ertoe hun eigen vaardigheden te overschatten en denken ze dat ze beter zijn dan ze werkelijk zijn.

Aan de andere kant hebben hoog bekwame individuen vaak de neiging hun eigen vaardigheden te onderschatten en gaan er vaak van uit dat anderen dezelfde competentieniveaus hebben als zijzelf. Met andere woorden, ze gaan ervan uit dat wat voor hen vanzelfsprekend is, ook voor anderen vanzelfsprekend zou moeten zijn.

Opdracht 2

Opdracht 2 was voor veel mensen een stuk moeilijker dan opdracht 1. De groep werd opgesplitst in tweetallen. Iedereen moest een buddy zoeken die ze nog niet kenden. Nu was het namelijk tijd om de binnen- en buitenkant van het masker te delen met een wildvreemde. In 5 minuten tijd mocht buddy 1 het gehele masker (dus binnen- en buitenaknt) delen met buddy 2. Buddy 2 mocht behalve af en toe een knikje en een ‘hmhm’ geen reactie geven op hetgeen dat gedeeld werd. Er mocht geen echte reactie gegeven worden, er mocht niet worden samengevat en er mocht niet op het verhaal worden ingehaakt. Dit zodat buddy 1 alle ruimte kreeg om zijn of haar verhaal te delen met buddy 2. De opdracht voor buddy 2 was om te leren om 5 minuten aandachtig naar een ander te luisteren zonder in te haken, zonder reactie te geven en zonder het gesprek te kapen.

Na 5 minuten draaiden we de rollen om en mocht buddy 2 in 5 minuten tijd het masker openbaren aan buddy 1.

De resultaten waren zacht gezegd interessant. Een groot deel van de groep had onwijs veel moeite met zowel de rol van buddy 1 (5 minuten lang delen over jezelf) als de rol van buddy 2 (er werd toch vaak ingehaakt en op een actieve manier interactie gezocht).

Gesprekken kapen

De reden dat we opdracht 2 deden had een aantal invalshoeken. Invalshoek nummer 1 was het eeuwige gesprekken kapen en invalshoek nummer 2 was het oprecht luisteren met interesse. Zelf kon ik me altijd al lichtelijk storen als iemand een gesprek kaapte. Je bent lekker in gesprek met iemand en je deelt iets dat je hebt meegemaakt. Halverwege jouw verhaal haakt je gesprekspartner in met het feit dat de achterneef van de vriendin van de oom van de hond van de buurvrouw van opa en oma datzelfde heeft meegemaakt als jij, maar dan wel nog 10 keer erger.

Toen ik me hier bewust van werd, viel het me op dat ik dit zelf ook gewoon kon doen. Gesprekken kapen. Niet met aandacht luisteren, maar willen participeren om alleen maar het eigen ei te delen. Dat moest ik – in mijn ogen – veranderen. Inmiddels is het alweer een aantal jaar geleden dat ik hier bewust mee aan de slag ging en wat een verademing is dit!! Het is een verademing om met aandacht naar anderen te luisteren. Te luisteren naar iemand zijn of haar verhaal, door te vragen en vanuit daar bij prachtige onderwerpen uit te komen. Ik zeg absoluut niet dat ik er al ben, want het is een ungoing process, maar mooi om mijn bevindingen hier in te delen.

Met aandacht luisteren

Luisteren met aandacht is een van de mooiste skills om te leren. Zowel privé als in het zakenleven kun je hier gigantische stappen mee zetten en waardering voor ontvangen. Hieronder een aantal regels hoe jij beter kan worden in aandachtig luisteren. Met meer aandacht luisteren zorgt er automatisch voor dat je een betere gesprekspartner kan worden.

Regel 1 – afleiding: Zorg ervoor dat je in een rustige omgeving bent waar je niet wordt gestoord. Leg je telefoon weg (!!!!!), leg je laptop weg, zet meldingen op stil en maak oogcontact met de persoon met wie je praat. Bij Werk Atleet is dit de allerbelangrijkste regel van elke meeting op straffe van 20 burpees.

Regel 2 – non verbaal: Gebruik non-verbale signalen zoals knikken, glimlachen en oogcontact om te laten zien dat je echt luistert en geïnteresseerd bent in wat de ander zegt. Dit moedigt de ander aan om door te gaan en zich gehoord te voelen. Uiteraard moet je dit niet te veel pushen. Hou het wel natuurlijk, maar ben je er bewust van.

Regel 3 – verbaal: Af en toe kort reageren op wat de ander zegt, zoals “ja”, “ik begrijp het”, of “ga door”, laat zien dat je actief betrokken bent bij het gesprek. Let op dat je hierbij dus niet inspringt in het verhaal van de ander om te laten zien wat jij allemaal over het onderwerp hebt meegemaakt.

Regel 4 – Open vragen: Open vragen beginnen vaak met “wat”, “waarom”, “hoe” en moedigen de ander aan om meer te delen. Door open vragen te stellen kom je ook dieper uit bij hetgeen dat de ander van een topic vindt.

Regel 5 – Niet onderbreken: Laat de ander alsjeblieft uitpraten voordat je een reactie geeft. Niks zo vervelend als iemand die halverwege het verhaal door de midden hakt.

Regel 6 – Vat samen: Herhaal af en toe wat de ander heeft gezegd of vat het samen om te laten zien dat je het begrepen hebt. Dit toont niet alleen betrokkenheid, maar helpt ook eventuele misverstanden te voorkomen. Vooral in het privé leven (aka als je een relatie hebt) kan dat erg praktisch zijn.

Regel 7 – judgement: Probeer niet meteen te oordelen of je eigen mening op te dringen. Luister zonder oordelen en probeer de situatie vanuit het perspectief van de ander te begrijpen. Waarschijnlijk is dit een van de moeilijkste. Zeker als het in een gesprek is waarin de ander een giga andere mening heeft, maar toch wil ik je uitdagen om dit te proberen. No judgement.

Boekreview: Socrates op sneakers

Socrates op sneakers – Elke Wiss

Elke Wiss is een Nederlandse filosoof en schrijver die filosofie toegankelijk wil maken voor een breed publiek. Het geweldige boek heeft als doel lezers te inspireren en te helpen bij het stellen van betere vragen in hun dagelijks leven. Precies hetgeen waar ik zelf lang tegenaan liep. Goede vragen stellen, leren luisteren en stoppen met gesprekken kapen.

Het boek is opgebouwd rond het idee dat goede vragen stellen een belangrijke vaardigheid is die ons kan helpen om diepgaander na te denken, beter te begrijpen en effectiever te communiceren. De titel ‘Socrates op sneakers’ verwijst naar de oude Griekse filosoof Socrates, bekend om zijn methode van vragen stellen om anderen aan te moedigen hun eigen ideeën en overtuigingen te onderzoeken.

In het boek worden verschillende aspecten van het stellen van vragen behandeld, variërend van het herkennen van slechte vragen tot het ontwikkelen van de vaardigheid om betekenisvolle vragen te stellen in diverse situaties, zoals in werk, relaties, en bij het oplossen van problemen.

Dit boek is echt een must als je het thema van deze blog interessant vindt!

Product van de week

Het product van deze week is Tallow crème van Tallow Cosmetics! Tallow crème is een huidverzorgingsproduct gemaakt van rundervet. Tallow bevat natuurlijke vetten die vergelijkbaar zijn met de oliën die van nature in de menselijke huid voorkomen. Deze vetten kunnen helpen om de huid te hydrateren en te voeden. Daarnaast bevat van nature vitamines zoals A (retinol), D en K2 en bevat het zelfs magnesium. Het vet in tallow kan helpen bij het verminderen van droogheid en zelfs het verminderen van ontstekingen op de huid.

Zelf gebruik dit iedere avond voor het slapengaan als nachtcrème. Heerlijk!

 

Dankjewel voor het lezen en een hele fijne dag,

 

Joep

Relevante blogs

Joep Rovers

Joep was uitgenodigd om te komen spreken over onze missie. In deze blog nemen we je mee in een aantal punten uit de talk…

Joep Rovers

Adem en sport Sinds we (Jeroen en ik, Joep) een foto deelden waarop we onze mond dichttapen is de wereld rondom ademhaling in een…

Joep Rovers

In deze blog lees je alles over het circadiaans ritme, herstellen en een aantal tips om beter te slapen….
14 Biohacks van Jeroen Bouman van Werkatleet

Jeroen Bouman

Als je ons al wat langer volgt, dan weet je dat we fan zijn van biohacking. Biohacking is eigenlijk niks anders dan het kraken…

Alles te weten komen over een gezonde levenstijl?

Schrijf je in voor onze nieuwbrief en blijf op de hoogte van de laatste tips, weetjes en adviezen!

Group 3

Waar ben je naar op zoek?

Group 3

Ben je op zoek naar onze opleiding?

Via de button hieronder kom je bij de Werk Atleet Academy. Dé plek om je te laten bijscholen tot Werk Atleet Coach.

Group 3

Op zoek naar Werk als een Atleet van Joep Rovers?

Deze website maakt gebruik van cookies om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.